Pro obchodní partnery


VĚRNOSTNÍ PROGRAM P.S.M. STRATEGIE –
PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY (PRODEJNY)


 1. Organizátorem programu je společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 7, U Průhonu 10, PSČ 17003, IČO: 15889858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2607 (dále jen „Henkel“).
 2. Účastníkem Věrnostního programu P.S.M. může být každá osoba zodpovědná za provoz prodejny na území České republiky, ve které jsou koncovým zákazníkům nabízeny a prodávány PU pěny, silikony a montážní lepidla značky Ceresit a Pattex. Tato prodejna bude zařazena do jedné z kategorií prodejen: (i) Drogerie & Barvy a Laky & Železářství, nebo (ii) Stavebniny, nebo (iii) Koupelnová studia, nebo (iv) Podlahářská studia. Pokud některá osoba zodpovídá za více prodejen, bude příjemcem bodů a odměn v rámci Věrnostního programu P.S.M. tato osoba. Body získané v rámci jednotlivých prodejen se však nebudou sčítat. Zodpovědná osoba bude oprávněna získat odměny za dosažené body zvlášť za každou prodejnu (dále jen „Účastník“).
 3. Účast ve Věrnostním programu P.S.M. vznikne v okamžiku vyplnění a podepsání formuláře „Účast ve Věrnostním programu P.S.M.“
 4. Zkratka P.S.M. znamená „PU pěny, silikony, montážní lepidla“.
 5. Věrnostní program P.S.M. je určen pro prodejny, které nabízí alespoň minimální požadovaný sortiment dodávaný prostřednictvím přímé distribuce „Henkel“ nebo definovaných distributorů (Ing. Pavel Duraj „Marketing - PDM“ / Distrimo s.r.o. / Hapo o.s. ), tj. alespoň 80 % sortimentu PU pěn, silikonů a montážních lepidel zn. Ceresit a Pattex dle stanovených typů prodejen (Drogerie & Barvy a Laky & Železářství / Stavebniny / Koupelnová studia / Podlahářská studia). Bez splnění této podmínky se prodejna nemůže Věrnostního programu P.S.M. účastnit. Seznam sortimentu je uveden v Příloze č. 1
 6. Tento sortiment v minimálním požadovaném rozsahu je třeba v prodejně udržovat, nikoliv objednat zboží pouze na prvonávoz. Prodejna se do programu může zapojit v okamžiku, kdy podmínku minimálního nabízeného sortimentu splní. Jakmile prodejna přestane splňovat podmínku minimálního nabízeného sortimentu, může být z programu vyloučena.
 7. Spuštění Věrnostního programu P.S.M.: říjen 2016
 8. Nezbytnou podmínkou účasti prodejny ve Věrnostním programu je zasílání výsledků prodeje PU pěn, silikonů a montážních lepidel zn. Ceresit / Pattex odpovědnému obchodnímu zástupci společnosti Henkel 1x měsíčně, vždy do 10. dne následujícího měsíce. Za období, za které společnost Henkel neobdrží informaci o výsledku prodeje včas, nemusí společnost Henkel přiznat body. Prodejny, kterým dodává Henkel zboží napřímo, budou kontrolovány pomocí interního systému (tyto prodejny tedy výsledky nemusí zasílat). U prodejen, které nakupují zboží prostřednictvím distributorů či velkoobchodů, je nutné zařídit pravidelné dodávání dat jednotlivých prodejen společnosti Henkel přímo distributorem či velkoobchodem.
 9. Prodejna bude sbírat body za nákup PU pěn, silikonů a montážních lepidel zn. Ceresit / Pattex, které bude možné vyměnit za dárky uvedené v Příloze č. 2 s názvem Dárky Věrnostního programu P.S.M.
 10. Kontrola sortimentu na prodejně bude prováděna pravidelně obchodním zástupcem společnosti Henkel nebo Distributora a namátkově mystery shoppingem. Body nebudou prodejně přiznány za měsíc, ve kterém bude zjištěno, že prodejna nenabízí k prodeji požadované množství sortimentu či jinak porušila tato pravidla.
 11. V případě opakovaného porušení těchto pravidel je společnost Henkel oprávněna prodejnu, která tato pravidla porušuje, z účastni ve Věrnostním program P.S.M. vyloučit.
 12. Prodejně, která od společnosti Henkel nakoupí (a zároveň splňuje požadavky na účast ve Věrnostním programu P.S.M.) od října 2016 PU pěny, silikony, montážní lepidla zn. Ceresit / Pattex bude přiznán za každých 1.000 Kč zaplacených za toto zboží (ve fakturačních cenách bez DPH) 1 bod.
 13. Nákup P.S.M. produktů v dané prodejně bude pravidelně (na měsíční bázi) kontrolován společností Henkel (marketingové oddělení zkontroluje obraty za uplynulý měsíc a přizná prodejně body).
 14. Prodejna bude e-mailem informována o stavu bodového konta každý měsíc zpětně.
 15. Každá prodejna obdrží od obchodního zástupce společnosti Henkel kartičku, do které si bude vlepovat body za nákup P.S.M. produktů. Tyto body vždy dodá obchodní zástupce společnosti Henkel nebo Distributora při svých pravidelných návštěvách.
 16. Dosažené body si prodejna bude moci kdykoliv vyměnit za dárky (viz Příloha č. 2). Při uplatnění bodů, tj. vyžádání odměny za body, budou odečteny nejstarší nabyté body. Za okamžik uplatnění bodu se považuje okamžik, kdy uplatnění bude doručeno společnosti Henkel.
 17. Platnost bodu je 1 rok. Po uplynutí jednoho roku od přidělení bodu již tento bod nebude možné uplatnit a vyměnit jej za dárek.
 18. Kartičku s body je nutno zasílat doporučeně poštou na adresu Alive s.r.o., Kralupská 39, 161 00 Praha 6, k rukám paní Mileny Burešové. Na obálku uveďte heslo „PSM program“. Případně odevzdejte Kartu s body zodpovědnému obchodnímu zástupci.
 19. Společnost Henkel je oprávněna pravidla Věrnostního programu P.S.M. kdykoli s okamžitou účinností změnit.
 20. Program není časově omezen a je otevřen na dobu neurčitou. Společnost Henkel je oprávněna program kdykoli s okamžitou účinností ukončit.
 21. Účastí ve Věrnostním programu P.S.M. účastníci akceptují tato pravidla v aktuálním znění.

Související dokumenty

PDF Věrnostní program 1,29 MB  
PDF Věrnostní program - příloha 1 62,1 kB  
PDF Věrnostní program - příloha 2 1,82 MB  

Příloha č. 1

Produktové portfolio - B&L, ŽELEZÁŘSTVÍ, MT (clientele ACC TT, MT local, MT DIY)
B&L, železářství - hlavní brand v Silikonech & PuF = Pattex v CZ, Ceresit na Slovensku
MT - oba brandy, detailní rozdělení dle jednotlivých kanálů a oddělení

Silikony (11 SKUs)
 • Akrylát (2 SKUs) - CS7 nebo CS11 nebo Pattex Praskliny nebo Pattex Štukový tmel
 • Neutrální (2 SKUs) – CS16 nebo CS26 nebo Pattex Home & Construction
 • Sanitarní (1 SKU, 2 odstíny) – CS9 nebo Pattex Koupelny & Kuchyně nebo Pattex Expresní sanitár
 • Flextec (1 odstín) – FT101
 • Univerzál (1 SKU, 2 odstíny) – CS8 nebo Pattex Univerzál
 • Speciality (2 SKUs) – CS23 nebo CS27 nebo CS28 nebo CS38 nebo Pattex Bitumen nebo Pattex Glass or Pattex Heat Resistant
PU pěny (5 SKUs)
 • WhiteTeQ (1 SKUs)
 • Pistolová (1 SKU) – TS62 nebo TS70 nebo Pattex pistolová
 • Trubičková (2 SKUs) – TS61 nebo TS64 or Pattex trubičková
 • PU lepidla / spec. PUF (1 SKUs) – CX10 nebo CT84 nebo Pattex Polystyren
Montážní lepidla (6 SKUs)
 • MS Polymer (2 SKUs) – OFA High Tack a OFA Crystal
 • Solvent based (1 SKU) – Express FIX nebo Profi FIX
 • Water based (2 SKUs) – Extreme Power nebo Power Fix nebo Super Fix
 • Chemická kotva (1 SKU)

Produktové portfolio – STAVEBNINY
Brand – Ceresit pro Silikony & PuF

Silikony (8 SKUs)
 • Akrylát (1 SKU) - CS7 nebo CS11
 • Neutrální (1 SKU, 1 odstín) – CS16 nebo CS26
 • Sanitární (1 SKU, 2 odstíny) – CS9
 • Flextec (1 odstín) – FT101
 • Univerzální (1 SKU, 1 odstín) – CS8
 • Speciality (2 SKUs) – CS23 nebo CS27 nebo CS28 nebo CS38
PU pěny (6 SKUs)
 • WhiteTeQ (2 SKUs)
 • Pistolová (1 SKU) – TS62 nebo TS70
 • Trubičková (1 SKU) – TS61 nebo TS64
 • PU lepidla / spec. PUF (2 SKUs) – CX10 a CT84
Montážní lepidla (4 SKUs)
 • MS Polymer (2 SKUs) – OFA High Tack a OFA Crystal
 • Solvent based (1 SKU) – Express FIX nebo Profi FIX
 • Water based (1 SKU) – Extreme Power nebo Power Fix nebo Super Fix

Produktové portfolio – KOUPELNOVÁ STUDIA
Brand Ceresit pro Silikony & PU pěny

Silikony (6 SKUs)
 • Akrylát (1 SKU) - CS7 nebo CS11
 • Neutrální (1 SKU, 1 odstín) – CS16 nebo CS26
 • Sanitární (1 SKU, 2 odstíny) – CS9
 • Flextec (1 odstín) – FT101
 • Univerzální (1 SKU, 1 odstín) – CS8
PU pěny (2 SKUs)
 • WhiteTeQ (2 SKUs)
Montážní lepidla (1 SKU)
 • MS Polymer (1 SKU) – OFA High Tack

Produktové portfolio – PODLAHÁŘSKÁ STUDIA
Brand Ceresit pro Silikony & PU pěny

Silikony (2 SKUs)
 • Akrylát (1 SKU) - CS7 nebo CS11
 • Flextec (1 odstín) – FT101
PU pěny (1 SKU)
 • Pistolová (1 SKU) – TS62 nebo TS70
Montážní lepidla (1 SKU)
 • MS Polymer (1 SKU) – OFA High Tack